Om Häcklehagens Gård

Johanna och Anders Clase driver Häcklehagens Gård i 8:e generationen. Jordbruket drivs numera ekologiskt sedan 1999 och är KRAV godkänt. Produktionen består av boskapsuppfödning av nöt kreatur och får samt spannmålsodling. Betesdjuren går på stora delar av de naturbetesmarker som sträcker sig längs kustbandet i Onsala

Johanna och Anders Clase driver Häcklehagens gård sedan 2011 efter generationsskifte från Nils Clase. Idag arbetar Johanna och Anders tillsamman med Nils.

Läs gärna hur allt började på Häcklehagens Gård. Ulla Svanvik beskriver gårdens historia sedan 1670.